26
Mart
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi arasında imzalanan protokol
20
Mart
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu
18
Mart
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri İzleme Kurulları Üye Seçim İlanı
23
Ocak
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi 2019 yılı Bilirkişilik Yemin Tarihlerine İlişkin Duyuru
23
Kasım
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi 2019 yılı tercuman Bilirkişi Müracatları Kabul Edilenlerin Listesi
26
Ekim
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi 2018 Yılı sözleşmeli Zabıt Katibi, İcra Katibi, Aşçı ve Mübaşir Alımları Nihai Başarı Listeleri
15
Ekim
Adıyaman Adliyesi
Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı Duyurusu
12
Ekim
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi 2019 Yılı Tercuman Bilirkişi İlanı
18
Temmuz
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi 2018 Yılı Sözleşmeli Zabıt Katipliği Ugulamalı Sınav Sonuç Ve Sözlü Sınav Aday Tespit Listesi
18
Temmuz
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi 2018 Yılı Sözleşmeli İcra Katipliği Ugulamalı Sınav Sonuç Ve Sözlü Sınav Aday Tespit Listesi
18
Temmuz
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi 2018 Yılı Sözleşmeli Mübaşir Sözlü Sınav Aday Tespit Listesi
18
Temmuz
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi 2018 Yılı Sözleşmeli Aşçı Sözlü Sınav Aday Tespit Sınavı
27
Haziran
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi 2018 Yılı İcra Katipliğ Uygulama Sınavı Aday Tespit Listesi
27
Haziran
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi 2018 Yılı Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı Aday Tespit Listesi
30
Mart
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi 2017 Yılı Faliyet Raporu
23
Mart
Adıyaman Adliyesi

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce 29/11/2017 tarihinde yapılan ilan gereğince, 2018 yılı bilirkişilik listesinin oluşturulmasına esas Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulunun 26/12/2017-25/01/2018 ve 26/01/2018-26/02/2018 tarihleri arasında bilirkişilik başvurusunun reddine karar verilen, gerek bizzat bölge kuruluna, gerek yetkili çevresindeki ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonları aracılığıyla itiraz edenlerden, itirazlarının değerlendirilmesi sonucu;İTİRAZLARI KABUL EDİLİP YEMİN EDECEKLERE ilişkin liste İtiraz başvurusu kabul edilenlerin 26-27-28 Mart 2018 günü 10.00-12.00 saatleri arasında Komisyon Başkanlığımızda hazır bulunmaları, bu tarihlerde yemine katılmayanlara ayrıca ek süre verilmeyeceği ilan olunur.

23
Mart
Adıyaman Adliyesi

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce 29/11/2017 tarihinde yapılan ilan gereğince, 2018 yılı bilirkişilik listesinin oluşturulmasına esas Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulunun 26/12/2017-25/01/2018 ve 26/01/2018-26/02/2018 tarihleri arasında bilirkişilik başvurusunun reddine karar verilen, gerek bizzat bölge kuruluna, gerek yetkili çevresindeki ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonları aracılığıyla itiraz edenlerden, itirazlarının değerlendirilmesi sonucu; İTİRAZLARI KESİN OLARAK REDDEDİLENLERE ilişkin liste

06
Mart
Adıyaman Adliyesi
Taşeron İşçileri Sınav Sonuçları
01
Mart
Adıyaman Adliyesi
Taşeron İşçiler Sınav Günü Duyrusu
26
Ocak
Adıyaman Adliyesi
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce 29/11/2017 tarihinde yapılan ilan gereğince, 2018 yılı bilirkişilik listesinin oluşturulmasına esas yapılan başvuruların incelenmesi sonucu başvurusu RED EDİLENLERE ilişkin liste
(Eksik evrakların Bölge Kurulu Başkanlığınca değerlendirilmesi neticesinde, red edilenlerin iş bu ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Komisyon Başkanlığımıza sunulacak bir dilekçe ile itiraz edebilecekleri ilan olunur.)
26
Ocak
Adıyaman Adliyesi
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce 29/11/2017 tarihinde yapılan ilan gereğince başvuruları kabul edilen ancak mazeretli olarak yemine katılmayıp MAZERETİ KABUL EDİLENLERE ilişkin liste,
Mazereti kabul edilenlerin 01-02-05-06 Şubat 2018 tarihlerinde 10.00-12.00 saatleri arasında Komisyon Başkanlığımızda hazır bulunmaları, bu tarihlerde yemine katılmayanlara ayrıca ek süre verilmeyeceği ilan olunur.
26
Ocak
Adıyaman Adliyesi
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce 29/11/2017 tarihinde yapılan ilan gereğince, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerinin oluşturulmasına esas olmak üzere Bölge Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve 26/12/2017 tarihli ilana göre başvurusunda eksik evrakı olanlara ilişkin başvuruları kurulca değerlendirilip BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ve bilirkişi yeminine katılacakların isimlerini gösterir liste,
Başvurusu kabul edilenlerin 01-02-05-06 Şubat 2018 tarihlerinde 10.00-12.00 saatleri arasında Komisyon Başkanlığımızda hazır bulunmaları, bu tarihlerde yemine katılmayanlara ayrıca ek süre verilmeyeceği ilan olunur.
10
Ocak
Adıyaman Adliyesi
Basın duyrusu
26
Aralık
Adıyaman Adliyesi
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce 29/11/2017 tarihinde yapılan ilan gereğince, 2018 yılı bilirkişilik listesinin oluşturulmasına esas yapılan başvuruların incelenmesi sonucu EVRAKLARI EKSİK OLANLARA ilişkin liste
26
Aralık
Adıyaman Adliyesi
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce 29/11/2017 tarihinde yapılan ilan gereğince, 2018 yılı bilirkişilik listesinin oluşturulmasına esas yapılan başvuruların incelenmesi sonucu başvurusu REDDEDİLENLERE ilişkin liste
26
Aralık
Adıyaman Adliyesi
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce 29/11/2017 tarihinde yapılan ilan gereğince, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerinin oluşturulmasına esas olmak üzere Bölge Kurulu Başkanlığınca belirlenip BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ve bilirkişi yeminine katılacakların isimlerini gösterir liste,
Başvurusu kabul edilenlerin 27/12/2017 günü saat 09.30-16.00 saatleri arasında Komisyon Başkanlığımızda hazır bulunmaları, bu tarihte hazır olamayanların ise 28/12/2017 günü 09.30-12.00 saatleri arasında Komisyon Başkanlığımızda hazır bulunmaları, bu tarihler dışında yemin işlemi için ek süre verilmeyeceği ilan olunur.
22
Aralık
Adıyaman Adliyesi
Adli Görüşme Odası Açılış Töreni
04
Aralık
Adıyaman Adliyesi
2018 yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı
24
Kasım
Adıyaman Adliyesi
2018 yılı Tercüman Bilirkişi Kabul Listesi
18
Ekim
Adıyaman Adliyesi
Tercuman Bilirkişi İlanı Eki
11
Ekim
Adıyaman Adliyesi
Tercuman Bilirkişi İlanı
13
Temmuz
Adıyaman Adliyesi
Basın Duyurusu
15
Mayıs
Adıyaman Adliyesi
Basın Duyurusu
24
Nisan
Adıyaman Adliyesi
Basın Duyurusu
24
Nisan
Adıyaman Adliyesi
Basın Duyurusu
10
Nisan
Adıyaman Adliyesi
Basın Duyurusu
31
Mart
Adıyaman Adliyesi
Adıyaman Adliyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu
10
Şubat
Adıyaman Adliyesi
İcra Katipliği Uygulama Sınavı Sonuç Listesi
27
Ocak
Adıyaman Adliyesi
İcra Katipliği Sınavı Aday Tespit Listesi
27
Ocak
Adıyaman Adliyesi
İcra Katipliği Uygulama Sınav Yeri Ve Tarihi
06
Ocak